HELMA RUITENBERG

Mijn interesse voor het vak als vormgever is gewekt tijdens mijn studie Docent Beeldende Kunst en Vormgeving op hogeschool Windesheim en ArtEZ te Zwolle.
Mijn passie ligt zowel bij het vormgeven als bij het ambachtelijk werken.

Deconstructivistische architectuur is een grote inspiratiebron voor mij. De gebouwen zijn als sculpturen en door de vervorming van de zuivere geometrie ontstaat er een visuele ruimtelijkheid. 
Het vloeiende lijnenspel zet aan tot het bekijken vanuit verschillende standpunten. De vormspanning is intrigerend. Die spanning van een beeld is voor mij als de schoonheid van dissonantie binnen een melodie.

My interest for the profession as a designer aroused during the study
Fine Art and Design in Education at Windesheim and ArtEZ in Zwolle.

My passion lies both in shaping and in the crafts work.

Deconstructivist architecture is a great source of inspiration for me. 
Buildings are as sculptures and with the deformation of pure geometry a
creation of a visual spaciousness is found. The flowing interplay of lines
encourages the spectator to look at the object from different angles.
The created tension in the shapes is intriguing .

To me, this tension in an object is as the beauty of dissonance within a melody.